13 sierpnia 2019

Aktualności

Budowa placu zabaw w miejscowości Siedlisko

Zmiany w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej w okresie Świąt Wielkanocnych

OGŁOSZENIE – zebranie wiejskie w Dębiance 12.04.2022r.

Granty PPGR – podpisanie umowy

WÓJT GMINY SIEDLISKO OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds.rachuby wynagrodzeń, zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Siedlisku

Nagrody ekologiczne UE: wyróżnienia dla najlepszych inicjatyw ekologicznych w UE

Ankieta dotycząca najważniejszych problemów związanych z ochroną środowiska na terenie województwa lubuskiego

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków

Ulotki informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy

Forum Gospodarcze „Silna Polska, Silną Gospodarką. Kompas dla przedsiębiorstw Polski Zachodniej”

Zagospodarowanie terenu – drogi i kanalizacja (NOWE OSIEDLE)

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zdania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

PROGRAM ,,KORPUS WSPARCIA SENIORÓW‘’

PROGRAM RESORTOWY „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 stycznia 2022 r., w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gorzowskiego, krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego i części powiatu wschowskiego

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH – projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siedlisko na rok 2022

KOMUNIKAT – ograniczenie bezpośredniej obsługi mieszkańców w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowosolskiego

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

DARMOWA POMOC PRAWNA W URZĘDZIE GMINY SIEDLISKO NA 2022r.

Konkurs grantowy – TRADYCYJNY SAD

Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków

Nieodpłatne porady prawne w powiecie nowosolskim w 2022 roku

Dodatek osłonowy

Wójt Gminy Siedlisko podpisał w dniu 18 listopada 2021 r. umowę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowanie przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
Bezpośrednim beneficjentem przekazanego dofinansowania w wysokości 12 000 zł. (plus wkład własny 3 000 zł.) jest szkolna biblioteka w Zespole Placówek Oświatowych w Siedlisku.

KOWR analizuje popyt na grunty rolne

WÓJT GMINY SIEDLISKO ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi klienta, działalności gospodarczej i funduszu alimentacyjnego w Urzędzie Gminy w Siedlisku

KONKURS – PIERNIKOWE WYPIEKI

UWAGA! Granty PPGR – zmiany w zakresie programu

WÓJT GMINY SIEDLISKO ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. Biura Rady, obywatelskich, wojskowych, zarządzania kryzysowego, wyborów, promocji gminy, archiwum w Urzędzie Gminy w Siedlisku

Kto będzie objęty badaniem kontrolnym NSP 2021?

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

Spotkanie informacyjne i szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

Nabór wniosków – rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (LGD)

Nabór wniosków – Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych i podnoszenie kompetencji osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów gospodarczych (LGD)

Nabór wniosków – tworzenie nowych podmiotów gospodarczych (LGD)

DARMOWA POMOC PRAWNA

http://siedlisko.pl/2021/11/11/11-listopada-swieto-niepodleglosci/

Dyktando na Święto Niepodległości

Badanie kontrolne NSP 2021

Zapraszamy do akcji – WSPÓLNIE POSADŹMY LAS!

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu “Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 r.”

Uwaga! 5 listopada skrócony czas przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego

DARMOWA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie nowosolskim

Konsultacje Strategii RP na rzecz młodego pokolenia w woj. lubuskim

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Gminna Komisja ds. PiRPA w Siedlisku zaprasza na integracyjne warsztaty senioralne

Rusza bezpłatna akcja szczepień przeciw grypie m.in. dla personelu medycznego, farmaceutów, nauczycieli, seniorów czy pensjonariuszy DPS-ów

OGŁOSZENIE – TRANSPORT (DOWÓZ) DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO SARS-COV-2

DARMOWA POMOC PRAWNA

Głośna próba syren alarmowych Obrony Cywilnej

DARMOWA POMOC PRAWNA

Ogłoszenie o zebraniach wiejskich

OGŁOSZENIE – zasiew maku lub konopi włóknistych

Bezpłatne badania w kierunku osteoporozy dla Pań w wieku 55+

Dni Informacyjno – Doradcze w PUP

PRZYPOMINAMY, ŻE DZIŚ I JUTRO RACHMISTRZ MOŻE ZAPUKAĆ DO TWOICH DRZWI!

7 i 8 września rachmistrz spisowy zapuka do Twoich drzwi

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego, budownictwa, ochrony dóbr kultury, gospodarki rolnej w Urzędzie Gminy w Siedlisku

Lubuskie Talenty

DARMOWA POMOC PRAWNA

ZAPRASZAMY SENIORÓW NA WARSZTATY Z UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY

DOŻYNKI GMINNE 2021

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

#SZCZEPIMYSIĘ

ARiMR zaprasza do udziału w konkursie pt. “Akcja Reanimacja i Moc Ratowania”

Europejskich Dni Dziedzictwa 2021: „Smaki Dziedzictwa”!

DWULETNI PROGRAM DORADCZY DLA ROLNIKÓW Z LUBUSKIEGO

DOBRY START – zmiany w świadczeniu

Mobilny Punkt Informacyjny w Siedlisku – 16.08.2021 r.

Jak osoba 70+ może zarejestrować się na szczepienie?

WÓJT GMINY SIEDLISKO ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. Biura Rady, obywatelskich, wojskowych, zarządzania kryzysowego, wyborów, promocji gminy, archiwum w Urzędzie Gminy w Siedlisku

Dlaczego warto się zaszczepić przeciw COVID-19?

DARMOWA POMOC PRAWNA

Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli

Mobilne Punkty Spisowe w Gminie Siedlisko! 13 LIPCA 2021

Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli

Apel do hodowców trzody chlewnej

“Dobry Start” z ZUS

Zapraszamy na powitanie lata w Borowcu!

E-dowód – wygodne potwierdzenie tożsamości

INFORMACJA – Posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej ds. Statutu Gminy Siedlisko

ZGŁOŚ NIELEGALNE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

DARMOWA POMOC PRAWNA

„Z Kultura Ludową na TY” – Rekrutacja

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

SENIORZY W AKCJI NA OBSZARZE KRAINY LASÓW I JEZIOR – NABÓR DO PROJEKTU

Konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Siedlisku

Zawiadomienie o debacie nad Raportem o Stanie Gminy Siedlisko za rok 2020

Zagrożenie pożarowe lasów

DARMOWA POMOC PRAWNA

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

DZIEŃ DZIECKA W NASZEJ GMINIE

DARMOWA POMOC PRAWNA

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowej Soli dot. HPAI

Komunikat Starosty Nowosolskiego dot. stopniowego przywrócenia bezpośredniej obsługi w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Gmina Siedlisko pomaga!

Badania ankietowa Urzędu Statystycznego

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

ProfiRAKtyka – BEZPŁATNE badania dla mieszkańców powiatu nowosolskiego

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWOSOLSKIEGO – budowa elektrownii fotowoltaicznej “Siedlisko 2”

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWOSOLSKIEGO – budowa elektrownii fotowoltaicznej “Siedlisko 1”

DARMOWA POMOC PRAWNA

4 MAJA – DZIEŃ STRAŻAKA

WSPÓLNE UKWIECANIE W GMINIE SIEDLISKO

Ptasia grypa – wciąż trwa zagrożenie

Równać Szanse – Małe Granty!

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

WŁASNA FIRMA-START DLA MŁODYCH

KONKURS FOTOGRAFICZNY “WIELKANOC W DOMU Z CRL”

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Nowe obostrzenia od 27.03.2021r.

http://siedlisko.pl/2021/03/31/zyczenia-z-okazji-swiat-wielkanocnych/

„Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami

Darmowe maseczki dla mieszkańców gminy Siedlisko

Kampania ZUS – Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo

Webinar pt. „Fundusze Europejskie dla młodych, którzy stracili pracę w wyniku COVID-19” – 25.03.2021 r.

Od 20 marca w całej Polsce obowiązują rozszerzone zasady bezpieczeństwa

Od dziś zaostrzone zasady bezpieczeństwa w woj. lubuskim

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W NOWEJ SOLI – DLA SOŁTYSÓW

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA KOBIET

Obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Gminie Siedlisko

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Program firmy Interior “Wygrać z COVID”

Informacja – staż dla osób bezrobotnych

Informacja od Wojewody Lubuskiego dot. szczepień przeciwko COVID-19

Lubuska Odnowa Wsi – złóż wniosek na organizację wydarzenia

Ruszyła 11. edycja Programu Stypendialnego Horyzonty

WŁASNA FIRMA-STRAT DLA MŁODYCH

WÓJT GMINY SIEDLISKO ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Siedlisku ul. Kasztanowa 19, 67-112 Siedlisko

Nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500+

Apel do hodowców trzody chlewnej

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zdania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

BROSZURY INFORMACYJNE – SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19

Szczepienia przeciw COVID-19

Najmłodsi wracają do szkół 18 stycznia

Schemat postępowania w sytuacjach konfliktowych związanych z pojawieniem się osobników wilka

Zagrożenie wystąpieniem ptasiej grypy

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI I LIKWIDACJA BARIER DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W GMINIE SIEDLISKO

Nowe stawki opłat za śmieci od 1 stycznia 2021r.

Konkurs “Ferie w pandemii – mój pomysł na spędzenie wolnego czasu”

Wsparcie Pełnomocników w zbieraniu danych o sytuacji NGO w pandemii

Punkty szczepień na koronawirusa w powiecie nowosolskim

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W 2021 ROKU

Konkurs ortograficzny dla dzieci i dorosłych

Życzenia Świąteczne

Komunikat

Zarządzenie Nr 0050.69.2020 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siedlisko na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Aktywni Obywatele – rusza kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych

PROJEKT DOMOWA OPIEKA MEDYCZNA (DOM)

#Chrońmyseniorów

KOPERTA ŻYCIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SIEDLISKO

Program stypendialny Eiffel – otwarty nabór wniosków!

ROZWIŃ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE

Koperty, które mogą uratować życie

Jak przygotować się do badania w mobilnym punkcie pobrań?

“DOBRY START”

Antybiotyki nie działają na wirusy

Punkty bezpłatnej pomocy prawnej zawieszają działalność stacjonarną

Pomoc dla bezdomnych – Zima 2020/21

Wywieś flagę 11 listopada

ZUS – Dokumentowanie kwarantanny i izolacji do wypłaty świadczeń w razie choroby i opieki

Ankieta dot. diagnozy problemów społecznych – osoby dorosłe

Ankieta dot. diagnozy problemów społecznych – młodzież

Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie poszukuje Wolontariuszy

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o kwarantannie

PACZKI MIKOŁAJKOWE

Nowe zasady bezpieczeństwa #koronawirus

Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/1594 z dnia 29 października 2020 r.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Jak zalogować się na internetowe konto pacjenta?

Aplikacja STOP COVID

Nowe zasady bezpieczeństwa od soboty, 24 października!

Drugi punkt testowania pod kątem COVID-19w Zielonej Górze

Pamiętajmy o maseczkach

Bezpłatne porady prawne

Jak przygotować się do badania w mobilnym punkcie pobrań

Chroń osoby starsze przed koronawirusem

Aktualne zasady i ograniczenia – koronawirus

1 października – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

RZĄD SFINANSUJE ZAKUP MASZTÓW I FLAG DLA GMIN, KTÓRE DOŁĄCZĄ DO AKCJI „POD BIAŁO-CZERWONĄ”

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Walka z ASF

Gminne zawody “piłkarskie” PSR2020

Rachmistrz spisowy może zadzwonić do Ciebie od 16 września

Lubuski Bieg Rolnika PSR 2020

http://siedlisko.pl/wp-admin/post.php?post=927&action=edit

Powszechny Spis Rolny potrwa do 30 listopada

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym kursie – E-aktywni mieszkańcy Gmina Siedlisko

Konkurs #PSR2020 w Radio Zachód

Już możesz się spisać! #PSR2020

JAK STWORZYĆ WIEŚ XXI WIEKU W KRAINIE LASÓW I JEZIOR

SZKOLENIE – WARSZTATY „JAK NAPISAĆ DOBRY PROJEKT”

http://siedlisko.pl/wp-admin/post.php?post=852&action=edit

APELUJEMY O OSTROŻNOŚĆ!

PSR 2020

Bezpieczny powrót do szkół

DOŻYNKI 2020

INFOLINIA SPISOWA – PSR 2020

PSR 2020 – materiał informacyjny

Aktualne zasady i ograniczenia w związku z COVID-19

Jak wziąć udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020?

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021

Powszechny Spis Rolny 2020 coraz bliżej. Dowiedz się o nim więcej

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju 2020

Program “MÓJ PRĄD”

E-aktywni mieszkańcy Gmina Siedlisko – NABÓR TRWA!

ARiMR przyjmuje wnioski o dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”

Program “Czyste Powietrze”

WAŻNY KOMUNIKAT!

Uwaga Rolnicy! Wnioski o oszacowanie strat suszowych tylko przez aplikację

Druga edycja “BITWY O WOZY”

Zielonogórski Orange Światłowód w naszej gminie

Otwarcie OSA w Różanówce!

KINO SAMOCHODOWE W SIEDLISKU!

Bądź bezpieczny w trakcie głosowania

GŁOSUJ BEZPIECZNIE

Lubuskie Bony Wsparcia

Dowiedz się jak zdobyć dofinansowanie do fotowoltaiki

Nowe ogniska ASF

Bitwa o wozy 2020 – MSWiA obiecuje wozy strażackie dla gmin z najwyższą frekwencją

1920 – ogólnopolski konkurs literacki w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej

Rejs otwarty z przewodnikiem do Siedliska

Gmina Siedlisko otrzymała grant na zakup komputerów w ramach projektu “Zdalna Szkoła+”

ANKIETA ZAINTERESOWANIA UCZESTNICTWEM W PROGRAMIE „KLUB SENIOR+”

Komunikat Starosty Nowosolskiego

Elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego

Znoszenie obostrzeń ETAP III

KOPERTA ŻYCIA

Projekt “POMYSŁ NA WIOSKĘ” realizowany przez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD

E-AKTYWNI MIESZKAŃCY GMINA SIEDLISKO – SZKOLENIA ONLINE

PAKIET POMOCOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z GMINY SIEDLISKO

Akcja Profilaktyczna – KONKURS – z okazji Dnia Dziecka

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

4 MAJA DZIEŃ STRAŻAKA

3 MAJA ŚWIĘTO KONSTYTUCJI

2 MAJA ŚWIĘTO FLAGI

Od 4 maja drugi etap znoszenia obostrzeń

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakaz wstępu do lasu w dniach 2-10 maja

Rząd przedłużył zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków

Przyznane środki na „Klub Senior+”

Budowa dróg ciąg dalszy

Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie, obszar L

Budowa linii światłowodowych na terenie Gminy Siedlisko

Budowa Otwartej Stery Aktywności w miejscowości Różanówka

Gmina Siedlisko otrzymała grant na zakup komputerów w ramach projektu “Zdalna Szkoła”

#DAWKAWSPARCIA

UWAGA! ZMIANY OD 20 KWIETNIA W ZWIĄZKU ZE ZNOSZENIEM OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM

Od 16 kwietnia OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Rząd wprowadza nowe obostrzenia w walce z koronawirusem

BEZPŁATNE MASKI OCHRONNE

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Drodzy Mieszkańcy Gminy Siedlisko,

Wsparcie z ZUS w ramach „Tarczy antykryzysowej”

Rząd wprowadza kolejne kroki w walce z koronawirusem

Fundacja mBanku rozpoczęła nabór projektów do VII edycji Programu mPotęga

Bezpłatne zajęcia ruchowo – muzyczne ONLINE dla dzieci w wieku do 6 r.ż. oraz w wieku 7 – 10 lat

#WSPIERAJSENIORA – Informacje o działaniach na rzecz wsparcia i pomocy seniorom w okresie epidemii koronawirusa

#senior w domu – Gotowe zajecia online!

INFORMACJA W SPRAWIE ROZKŁADU JAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Pomoc dla rolników – zwolnienie ze składek KRUS

Rząd wprowadza nowe zasady izolacji i kwarantanny w walce z Koronawirusem

Koronawirus – szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wsparcie od państwa dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

ZUS – Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy

WAŻNE!

Pomoc dla potrzebujących w okresie kwarantanny

Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie

KOMUNIKAT STAROSTY NOWOSOLSKIEGO Z DNIA 16 MARCA 2020 ROKU

Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 zostaje zakończona

Szanowni Mieszkańcy Gminy Siedlisko!

Polecenie Wojewody Lubuskiego w sprawie współpracy policji z OPS – pomoc osobom w kwarantannie

Polecenie Wojewody Lubuskiego w sprawie czasowego zawieszenia działalności na terenie województwa lubuskiego, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

Rusza nowy projekt w Krainie Lasów i Jezior

Ważny komunikat

Polecenie Wojewody Lubuskiego w sprawie zamknięcia żłobków i klubów dziecięcych

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

Informacja – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w 2020 roku Województwa Lubuskiego w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Komunikat dotyczący koronawirusa

UWAGA! Zakaz wstępu do lasu został odwołany

Aplikacja mobilna Alarm112

APLIKUJ O ŚRODKI PFRON

INFORMACJA dla mieszkańców gminy 65 +

Szkolenia E-AKTYWNI MIESZKAŃCY

Życzenia na Nowy Rok

E-AKTYWNI MIESZKAŃCY

Aktywni na Lubuskim rynku pracy

Zmiany w rozkładzie jazdy linii nr 8 relacji Nowa Sól – Nowa Sól przez Kierzno, Bielawy i Siedlisko oraz linii nr 32 relacji Siedlisko – Bielawy

Font Resize
Kontrast