GMINA SIEDLISKO

Kolejny etap realizacji projektu grantowego pod nazwą: “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Gmina Siedlisko ogłosiła przetarg na „Zakup i dostawę laptopów dla potrzeb realizacji projektu grantowego pod nazwą: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.” Gmina podpisała umowę na dostawę sprzętu. Po dostarczeniu sprzętu, wszyscy beneficjenci programu zostaną powiadomieni o możliwości odbioru sprzętu i podpiszą wymagane umowy darowizny wraz z protokołami zdawczo-odbiorczymi. Gmina Siedlisko zobowiązana została do utrzymania efektów Read more about Kolejny etap realizacji projektu grantowego pod nazwą: “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”[…]

Budowa placu zabaw w miejscowości Siedlisko

Gmina Siedlisko zgodnie z podpisaną umową w dniu 27 października 2021 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja zadania polega na utworzeniu placu zabaw w miejscowości Siedlisko  przy Placu  Św. Floriana 16.  Wartość zadania   61 517,22 zł.              

Font Resize
Kontrast

Szanowni Państwo!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonymi zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa w województwie lubuskim

w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Mieszkańcom oraz Pracownikom,

informujemy o wprowadzeniu zmian w obsłudze Interesantów.

Urząd Gminy od dnia 15 marca będzie zamknięty dla obsługi patentów do odwołania.

Prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw i procedowanie ich w formie korespondencji tradycyjnej,

elektronicznej lub telefonicznie.

Skrzynka pocztowa przed wejściem do Urzędu Gminy

Adres: Urząd Gminy w Siedlisku, 67-112 Siedlisko, ul. Plac Zamkowy 6

telefon: (+48 68) 388 32 11, 388 32 18

mail: ug@siedlisko.pl

/ag59g8om2g/skrytka