GMINA SIEDLISKO

KONKURS – PIERNIKOWE WYPIEKI

CEL KONKURSU: promocja i rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat produktów tradycyjnych i lokalnych pochodzących z województwa lubuskiego. Zachęcenie mieszkańców, dzieci i młodzieży do wykorzystywania produktów tradycyjnych i lokalnych pochodzących z województwa lubuskiego w przygotowywanych piernikach. Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o kuchni regionalnej województwa lubuskiego. Promocja wypieków powstałych w oparciu o tradycyjne Read more about KONKURS – PIERNIKOWE WYPIEKI[…]

UWAGA! Granty PPGR – zmiany w zakresie programu

W związku ze zmianą wytycznych w zakresie programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i trwającą weryfikacją wniosku złożonego przez Gminę Siedlisko, uprzejmie informujemy wszystkich, którzy złożyli wnioski  o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych przez Państwa oświadczeń. Wszystkie złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o następujące dokumenty, poświadczające: 1)    stopień pokrewieństwa w linii Read more about UWAGA! Granty PPGR – zmiany w zakresie programu[…]

Kto będzie objęty badaniem kontrolnym NSP 2021?

Od 12– 24 listopada 2021 r. przeprowadzone zostanie #BadanieKontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym 2021. Jest to badanie reprezentatywne, co oznacza, że obejmie tylko wybrane osoby. Zostanie ono zrealizowane na wylosowanej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie Read more about Kto będzie objęty badaniem kontrolnym NSP 2021?[…]

11 listopada – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów (1795–1918) , nasz kraj odzyskał suwerenność. To święto obchodzone corocznie 11 listopada w dniu, w którym podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim. Nastąpiło to po powrocie do Warszawy w dniu 10 listopada 1918 r., zwolnionego z więzienia w Magdeburgu, Józefa Read more about 11 listopada – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI[…]

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

Przypominam, że posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego, jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego  Komisji  (UE)  2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Stanowi on podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i Read more about INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO[…]

INFORMACJA O REZULTATACH zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Siedlisko w 2021 r. oraz o szkodliwości wyrobów zawierających azbest na zdrowie i środowisko

W ramach zadania usunięto łącznie 24,52 Mg wyrobów zawierających azbest i łącznie poniesiono nakłady w wysokości 17118,00 zł. W związku z podpisaną umową z WFOŚiGW w Zielonej Górze, Gmina Siedlisko uzyskała dotację na kwotę zł, co stanowi 100% kosztów, z czego: – środki w kwocie 10 270,80 zł stanowią do 60% kosztów kwalifikowanych i pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, – środki w kwocie Read more about INFORMACJA O REZULTATACH zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Siedlisko w 2021 r. oraz o szkodliwości wyrobów zawierających azbest na zdrowie i środowisko[…]

INFORMACJA o uzyskaniu dofinansowania zadania polegającego na usuwaniu azbestu

Wójt Gminy Siedlisko informuje, że 05 listopada 2021 roku podpisano umowę dotacji nr D21576 na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siedlisko” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, a Gminą Siedlisko. W ramach zadania usunięto łącznie 24,52 Mg wyrobów zawierających azbest i łącznie poniesiono Read more about INFORMACJA o uzyskaniu dofinansowania zadania polegającego na usuwaniu azbestu[…]

Font Resize
Kontrast

Szanowni Państwo!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonymi zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa w województwie lubuskim

w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Mieszkańcom oraz Pracownikom,

informujemy o wprowadzeniu zmian w obsłudze Interesantów.

Urząd Gminy od dnia 15 marca będzie zamknięty dla obsługi patentów do odwołania.

Prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw i procedowanie ich w formie korespondencji tradycyjnej,

elektronicznej lub telefonicznie.

Skrzynka pocztowa przed wejściem do Urzędu Gminy

Adres: Urząd Gminy w Siedlisku, 67-112 Siedlisko, ul. Plac Zamkowy 6

telefon: (+48 68) 388 32 11, 388 32 18

mail: ug@siedlisko.pl

/ag59g8om2g/skrytka