Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z póź. zm.) Wójt Gminy Siedlisko zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Read more about Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej[…]

DARMOWA POMOC PRAWNA W URZĘDZIE GMINY SIEDLISKO NA 2022r.

Informujemy, że w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 12:00-13:00 w ramach darmowych porad prawnych w Urzędzie Gminy w Siedlisku będzie można skorzystać     z porad prawnych na rzecz mieszkańców Gminy Siedlisko, z wyłączeniem spraw karnych, podatkowych i ochrony środowiska. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze umówienie się telefonicznie pod numerem 68 388 32 Read more about DARMOWA POMOC PRAWNA W URZĘDZIE GMINY SIEDLISKO NA 2022r.[…]

Font Resize
Kontrast