Historia

Siedlisko leży w południowo-wschodniejczęści Ziemi Lubuskiej utożsamianej z terytorium województwa zielonogórskiego.

Nazwa tej Ziemi pochodzi od plemienia Lubuszan, które zamieszkiwało okolice Sulecina, Słubic oraz tereny po lewej stronie Odry, gdzie leżał gród Lubusz, stolica plemienia. (obecnie Lebus w Niemczech)

Południową część Ziemi Lubuskiej, czyli tereny nad odrą i Bobrem, zamieszkiwali Dziadoszanie. Od X do XIII w. wszytkie ziemie leżące nad Odrą należały do państwa polskiego i był to okres rozwoju ziem; na szlakach handlowych tętniło życie. Grody nadodrzańskie stawiały dzielnie opór cesarstwu niemieckiemu za czasów Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Bolesława Krzywoustego.. Ziemia lubuska zespolona ze Śląskiem przeżywała swój rozkwit także pod panowaniem książąt śląskich: Henryka Brodatego i Henryka Pobożnego. Niestety śmierć H. Pobożnego w bitwie z Tatarami pod legnicą w 1241 r. zakończyła okres rozwoju. Najstarszy syn Henryka, Bolesław Rogatka dla uzyskania pomocy zbrojnej przeciw bratu Władysławowi sprzedał w 1249 r. część ziemi lubuskiej Brandenburczykom (Słubice, Sulęcin, Rzepin). Był to stan fatalny w wskutkach dla przyszłości państwa polskiego.

Wkrótce musiał zrzec się się pozostałej części dziedzictwa na rzecz młodszego brata Konrada, który w 1251 r. utworzył z tych ziem księstwio głogowskie.

Do 1331 r. zachowało ono niezależność, lecz po śmierci księcia Przemka uznało zwierzchność lenną Luksemburgów, królów Czech i Niemiec. W XVI w. księstwo głogowskie wraz z całym Śląskiem przechodzi we władanie Habsurgów a od 1740 r. zostaje włączone do Prus.

Po rozbiorach Polski w 1772 r. dzielili los całego zaboru pruskiego.

Pierwsza wzmianka o Siedlisku znajduje się w akcie z 1298 r. o nabyciu kasztelanii przez Henryka księcia głogowskiego.

Najważniejsze daty:

 • 1298 - pierwsza wzmianka o Siedlsku w akcie dotyczącym nabycia kasztelani bytomskiej przez księcia głogowskiego Henryka III, zamek określony został tam jako "castrum Sedlischo",
 • 1381 - cesarz Karol IV Luksmeburski oddaje Carolat (dawna nazwa Siedliska),
 • 1561 - Franciszek Reschenberg sprzedaje majątej Fabianowi von Shonich, znanemu na śląsku Mikołajowi Rechenbergowi,
 • 1591 - majatek przyjmuje Jerzy von Schoneich, budowniczy nowego zamku w Siedlisku, założyciel majoratu iedlisko-Bytom Odrzański oraz gimnazjum kalwińskiego w Bytomiu odrzańskim, 
 • 1618 - ukończenie budowy skrzydła południowego i wschodniego oraz kaplicy zamkowej,
 • 1715 - ukończenie budowy skrzydła północnego i zachodniego oraz stajni,
 • 1741 - Schonaichowie uzyskują dziedziczny tytuł książąt Carolath-Beuthen,
 • 1936 - uruchomienie pierwszej na Śląsku wyłuszczrni nasion, funkcjonującej nieprzerwanie do dziś,
 • 1945 - pożar zamku,
 • 1964 - objęcie zazmku opieką przez Szczep Drużyn Harcerskich "Makusyni". Rozpoczecie prac przy odguzowywaniu obiektu,
 • 1973 - utworzenie gminy Siedlisko,
 • 1989 - umieszczenie w budynku bramnym Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki publicznej,
 • 1990 - powolanie Towarzytwa Przyjaciół Siedliska,
 • 1998 - przyjęcie herbu i flag gminy Siedlisko.

 

Dane adresowe

Urząd Gminy Siedlisko
Plac Zamkowy 6
67-112 Siedlisko

 

NIP: 925-10-03-012
REGON: 970770385

Dane kontaktowe

Tel. 68 388 32 11 lub 18
Fax. 68 388 32 18
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

BIP: bip.siedlisko.pl
WWW: siedlisko.pl

qrcode