Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: piątek, 27, kwiecień 2018 00:37
Adrian Dwojak

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedlisko mająca na celu poprawę dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej oraz wzrost jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Siedlisko poprzez przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Siedlisko oraz budowę sieci wodociągowej (łącznie 442 m) i kanalizacji sanitarnej (łącznie 1081 m) w ulicy Klonowej, Dębowej i Akacjowej  w miejscowości Siedlisko, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.