Statystyka

Kategoria: Gmina
Opublikowano: środa, 22, luty 2012 00:07
Michał Szymczak

Gminę Siedlisko stanowi 10 wsi ugrupowanych w pięciu sołectwach co stanowi łacnie 3 509 mieszkańców.

Na terenie Gminy działa 256 gospodarstw indywidualnych uprawiając powierzchnię 1598 ha.

Gmina Siedlisko jest gminą rolniczą, bez zakładów przemysłowych. na terenie gminy istnieje sieć drobnych zakładów produkcyjno handlowych (piekarnie, cukiernie, wytwórnia makaronu oraz produkcji figur ogrodowych). Ogółem zakłady te zatrudniają 114 osób.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych na terenie gminy przedstawiają się następująco:

Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku:

Szkoła Podstawowa w Bielawach:

Przedszkole w Siedlisku (łącznie z grupą w Bielawach):

Struktura gleb przedstawia się następująco: