UZYSKANIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA „DOBRY START”

Złożenie wniosku odbywa się:

  • w Urzędzie Gminy w Siedlisku – Plac Zamkowy 6, tel. 68 388 32 11, 68 388 32 18,
  • elektronicznie – za pomocą systemu teleinformatycznego: empatia: https://empatia.mpips.gov.pl/
  • za pomocą banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start,
  • za pośrednictwem poczty.


Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start – wg opracowanego wzoru przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przekazanego do wykorzystania: https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/2018/formularz.pdf

od 1 lipca 2018 r. – drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny: Platforma Informacyjno – Usługowa CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mpips.gov.pl - wniosek należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
- za pomocą banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start,

od 1 sierpnia 2018 r. - będzie można pobrać i złożyć w wersji tradycyjnej (papierowej) w Urzędzie Gminy w Siedlisku, Plac Zamkowy 6 – pokój nr 3 i punkt informacyjny,

Wnioski mogą być też przekazane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.
Wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następuje nie później niż do dnia 30 września.
Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Tylko odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygniecie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji.
Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku
W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy odbierając wniosek od wnioskodawcy informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.
Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

Załączniki:
Pobierz plik (Dobry Start ulotka A5 06-06-1.pdf)Dobry start - ulotka1304 kB
Pobierz plik (Dobry start - szczegoly.pdf)Dobry start - szczegóły173 kB

Dane adresowe

Urząd Gminy Siedlisko
Plac Zamkowy 6
67-112 Siedlisko

 

NIP: 925-10-03-012
REGON: 970770385

Dane kontaktowe

Tel. 68 388 32 11 lub 18
Fax. 68 388 32 18
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

BIP: bip.siedlisko.pl
WWW: siedlisko.pl

qrcode