dofinansowanie ze środków PFRON udziału w turnusach rehabilitacyjnych

Załączniki:
Pobierz plik (informacja_pfron.pdf)informacja_pfron.pdf832 kB

APEL DO ROLNIKÓW - ASF !!!

INFORMACJA O REZULTATACH zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Siedlisko w 2019 r. oraz o szkodliwości wyrobów zawierających azbest na zdrowie i środowisko.

W ramach zadania usunięto łącznie 50,15 Mg wyrobów zawierających azbest i łącznie poniesiono nakłady w wysokości 27 878,87. W związku z podpisaną umową z WFOŚiGW w Zielonej Górze, Gmina Siedlisko uzyskała dotację na kwotę 27 878,87 zł, co stanowi 100% kosztów, z czego:

- środki w kwocie 13 939,43 zł stanowią do 49,99% kosztów kwalifikowanych i pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- środki w kwocie 13 939,44 zł stanowią do 50,01% kosztów kwalifikowanych i pochodząz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest jest bardzo ważne, ponieważ azbest jest groźnym czynnikiem chorobotwórczym. Największe niebezpieczeństwo dla zdrowia powstaje wskutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych uwalnianych w trakcie obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także podczas ich uszkadzania lub wskutek korozji.

Wielkość zagrożenia zdrowia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia. Największe zagrożenie stanowią włókna respirabilne, tzn. występujące w trwałej postaci w powietrzu i mogące przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Mają one średnicę mniejszą od 3 μm i są dłuższe niż 5 μm, przy czym najbardziej szkodliwe są włókna o długości ok. 20 μm. Narażenie zawodowe na pył azbestu może być przyczyną chorób układu oddechowego tj.: pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian opłucnowych, raka płuc oraz międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej (nowotworów o wysokiej złośliwości).

Między pierwszym narażeniem, a pojawieniem się patologii (zwłaszcza nowotworów) występują długie okresy. Czyli aktualnie wykrywane skutki odnoszą się do warunków pracy, jakie istniały20-40 lat temu.

Analizując szkodliwość azbestu i jego wpływ na organizm ludzki należy pamiętać, iż azbest jest praktycznie niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu.

Tylko prawidłowo zabezpieczony azbest nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Mapa zagrożeń ASF

program "Mały Strażak"

Podpisano umowę dotacji w programie „Mały Strażak”


W dniu 4 października 2019 roku została podpisana Umowa Dotacji Nr D19082 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Siedlisku na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Zakup sprzętu i armatury dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlisku w ramach Programu Priorytetowego „Mały Strażak”.

Zgodnie z podpisaną umową dotacji zostanie zakupione następujące doposażenie:

- wentylator oddymiający, rozdzielacz kulowy, zasysacz linowy, kurtyna wodna, wytwornica piany, prądownica pianowa, prądownica wodna 2 szt., smok ssawny, wąż tłoczny 18 szt., spodnie pilarza, mostki przejazdowe 2 szt., narzędzie wielofunkcyjne.

Całkowity koszt Zadania 19 709,29 zł, kwota dofinansowania 17 138,37 zł.

Dane adresowe

Urząd Gminy Siedlisko
Plac Zamkowy 6
67-112 Siedlisko

 

NIP: 925-10-03-012
REGON: 970770385

Dane kontaktowe

Tel. 68 388 32 11 lub 18
Fax. 68 388 32 18
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

BIP: bip.siedlisko.pl
WWW: siedlisko.pl

qrcode