Lokalny znak jakości Kraina Lasów i Jezior

Kategoria: Stowarzyszenie
Opublikowano: czwartek, 14, czerwiec 2012 23:21
Michał Szymczak

 Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - Lokalna Grupa Działania ogłasza Konkurs o przyznanie certyfikatu

“Lokalny znak jakości Krainy Lasów i Jezior”

Do udziału zapraszamy: przedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty z obszaru Krainy Lasów i Jezior w następujących kategoriach:

 

Finał odbędzie się on  we Wschowie w ramach IX Mieszczańskiego Jarmarku Produktów Tradycyjnych w dniu 7 lipca 2012 r.

Zgłoszenia można składać do dnia 15 czerwca 2012 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Stowarzysznienia Kraina Lasów i Jezior - LGD