Terminy polowań zbiorowych

Siedlisko, dnia 5 października 2018 r.

OŚ.6150.21.2018

OBWIESZCZENIE 

o terminie polowań zbiorowych 

Wójt Gminy Siedlisko, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.), informuje o terminie polowań zbiorowychna terenie obwodu łowieckiego nr 179 i 189 dla myśliwych Koła Łowieckiego „DANIEL”z siedzibą przy ul. Nowosolskiej 49, 67-112 Siedlisko.

 

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „DANIEL” Siedlisko w sezonie 2018/2019

Lp.

Termin

Godzina

Nr obwodu łowieckiego

Zwierzyna

1.

4.11.2018 r.

7:30-15:00

179/189

Dzik, lis, płowa

2.

17.11.2018 r.

7:30-15:00

179/189

Dzik, lis, płowa

3.

1.12.2018 r.

7:30-15:00

179/189

Dzik, lis, płowa

4.

2.12.2018 r.

7:30-15:00

179/189

Dzik, lis, płowa

5.

16.12.2018 r.

7:30-15:00

179/189

Dzik, lis, płowa

6.

5.01.2018 r.

7:30-15:00

179/189

Dzik, lis, płowa

 Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszymniż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresunie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcęlub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciwwraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjętytj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Siedlisku oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.siedlisko.pl), stronie internetowej Urzędu Gminy Siedlisko (www.siedlisko.pl) oraz tablicach sołectw na terenie gminy Siedlisko.

 

                                                                                                                   Wójt Gminy Siedlisko

                                                                                                                        /-/ Dariusz Straus

Spotkanie informacyjne w sprawie Programu Priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”

W ramach przyjętego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” zapraszamy mieszkańców Gminy Siedlisko na spotkanie, które odbędzie się 10.10.2018r. (środa) o godz. 18.00 w sali wiejskiej w Siedlisku przy ul. Plac św. Floriana 16. Na spotkaniu omówione zostaną założenia Programu oraz procedury składania wniosków.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

https://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/aktualnosci-strona-glowna/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-czyste-powietrze

https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

XVII edycja konkursu Społecznik Roku w Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego

... Moto przewodnie tegorocznej edycji Konkursu brzmi RADOŚĆ, którą uwzględniają następujące priorytety ...

Załączniki:
Pobierz plik (konkurs_spolecznik_roku.pdf)konkurs49 kB

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlisku ogłasza nabór na stanowisko:

Asystent rodziny

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu - w ramach zadaniowego systemu czasu pracy

Liczba stanowisk: 1

Umowa  o pracę na czas określony

SZCZEGÓŁY >>>

Dane adresowe

Urząd Gminy Siedlisko
Plac Zamkowy 6
67-112 Siedlisko

 

NIP: 925-10-03-012
REGON: 970770385

Dane kontaktowe

Tel. 68 388 32 11 lub 18
Fax. 68 388 32 18
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

BIP: bip.siedlisko.pl
WWW: siedlisko.pl

qrcode