Przebudowa budynku przy Placu Zamkowym nr 23 na dz. nr 1076/1 w miejscowości Siedlisko

Umowa obejmuje wykonanie prac związanych z przebudową dachu wraz z przebudowa kominów. Montaż paneli fotowoltaicznych, ocieplenie oraz kolorystykę ścian, wymianę okien i drzwi oraz przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych. W wyremontowanym budynku udostępnione zostaną pomieszczenia dla  emerytów i rencistów oraz seniorów.

Wartość zadania: 680 785,00 zł

Kwota dofinansowania: 347 989,00 zł.

Przewidywany termin realizacji zadania do 30.10.2019 r.

Szanowni mieszkańcy !!!

Szanowni mieszkańcy Gminy Siedlisko

            Pragnę  serdecznie podziękować  Wszystkim mieszkańcom Gminy Siedlisko, za obecność i uczestnictwo w tegorocznych wyborach samorządowych. 
            Frekwencja wyborcza pokazała, że mieszkańcy coraz liczniej chcą uczestniczyć w tym najważniejszym akcie demokracji i mieć wpływ na przyszłość naszej Małej Ojczyzny. Gratuluję Wszystkim którzy startując w wyborach samorządowych uzyskali najwyższe zaufanie społeczne.
             To zaufanie, jakim  obdarzyliście Państwo poszczególnych kandydatów  świadczy o tym jakie będą realizowane  kierunki rozwoju gminny w poszczególnych miejscowościach: Siedlisko, Bielawy, Różanówka,  Borowiec, Kierzno, Piękne Kąty, Radocin, Dębianka, Zwierzyniec.
             W wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku, żaden z 3 kandydatów nie został wybrany na Wójta Gminy Siedlisko, dlatego też zapraszam na II turę wyborów w dniu 4 listopada 2018 r. w której zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
            Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych.
            Dziękuję za wszystkie słowa i głosy wsparcia, zapraszam i proszę Was do udziału w Wyborach.
 
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus

Terminy polowań zbiorowych

Siedlisko, dnia 5 października 2018 r.

OŚ.6150.21.2018

OBWIESZCZENIE 

o terminie polowań zbiorowych 

Wójt Gminy Siedlisko, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.), informuje o terminie polowań zbiorowychna terenie obwodu łowieckiego nr 179 i 189 dla myśliwych Koła Łowieckiego „DANIEL”z siedzibą przy ul. Nowosolskiej 49, 67-112 Siedlisko.

 

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „DANIEL” Siedlisko w sezonie 2018/2019

Lp.

Termin

Godzina

Nr obwodu łowieckiego

Zwierzyna

1.

4.11.2018 r.

7:30-15:00

179/189

Dzik, lis, płowa

2.

17.11.2018 r.

7:30-15:00

179/189

Dzik, lis, płowa

3.

1.12.2018 r.

7:30-15:00

179/189

Dzik, lis, płowa

4.

2.12.2018 r.

7:30-15:00

179/189

Dzik, lis, płowa

5.

16.12.2018 r.

7:30-15:00

179/189

Dzik, lis, płowa

6.

5.01.2018 r.

7:30-15:00

179/189

Dzik, lis, płowa

 Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszymniż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresunie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcęlub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciwwraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjętytj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Siedlisku oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.siedlisko.pl), stronie internetowej Urzędu Gminy Siedlisko (www.siedlisko.pl) oraz tablicach sołectw na terenie gminy Siedlisko.

 

                                                                                                                   Wójt Gminy Siedlisko

                                                                                                                        /-/ Dariusz Straus

Spotkanie informacyjne w sprawie Programu Priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”

W ramach przyjętego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” zapraszamy mieszkańców Gminy Siedlisko na spotkanie, które odbędzie się 10.10.2018r. (środa) o godz. 18.00 w sali wiejskiej w Siedlisku przy ul. Plac św. Floriana 16. Na spotkaniu omówione zostaną założenia Programu oraz procedury składania wniosków.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

https://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/aktualnosci-strona-glowna/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-czyste-powietrze

https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

Dane adresowe

Urząd Gminy Siedlisko
Plac Zamkowy 6
67-112 Siedlisko

 

NIP: 925-10-03-012
REGON: 970770385

Dane kontaktowe

Tel. 68 388 32 11 lub 18
Fax. 68 388 32 18
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

BIP: bip.siedlisko.pl
WWW: siedlisko.pl

qrcode