Otwarta Strefa Aktywności

Wójt Gminy Siedlisko, w związku z trwającymi pracami  montażu urządzeń na placu zabaw przy Osiedlu Wincentego Witosa w Siedlisku, prosi mieszkańców o niekorzystanie z placu zabaw do dnia 28 lutego 2019 roku.
Jednocześnie informuje, że Gmina Siedlisko otrzymała dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 2018” z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Miejscem lokalizacji OSA jest plac zabaw na os. Wincentego Witosa   w Siedlisku.  Dofinansowanie pozwoli wybudować:
* siłownię plenerową składającą się z 6 różnych urządzeń,
* strefę relaksu, którą tworzyć będą 4 ławki, urządzenia do gier – betonowy stół do gry w piłkarzyki, gra edukacyjna kółko krzyżyk,
* plac zabaw o charakterze sprawnościowym, składający się z 3 różnych urządzeń.
* ogrodzenie placu zabaw.

Całkowity koszt projektu opiewał na kwotę 99 902,00 zł.

Kwota dofinansowania wyniosła 49 900,00 zł.

Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Siedlisko w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich

§ 1. 1.Zarządza się przeprowadzenie na terenie gminy wyborów sołtysów i członków ...

Załączniki:
Pobierz plik (2074_zarz_0050_5_2019.pdf)treść zarzadzenia735 kB

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku - NOWY WZÓR WNIOSKU

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która obowiązuje z dniem 1 stycznia 2019 roku,

producent rolny może składać do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Limity, obowiązujące w 2019 roku, stanowić będą sumę:

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,

b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r. wynosi - 1,00 zł i została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. / Dz. U. z 2018 r. poz. 2313/.

Terminy składania wniosków:

a) od 1 lutego 2019r., do 28 lutego 2019r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018r., do 31 stycznia 2019r.,

b) od 1 sierpnia 2019r., do 31 sierpnia 2019r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019r., do 31 lipca 2019r.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie na wniosek producenta rolnego.

Ponadto informujemy, iż od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( www.minrol.gov.pl ), a także na stronie tut. Urzędu oraz w siedzibie Urzędu Gminy Siedlisko.

Sporządził: M. Zapaśnik                                                      

Siedlisko 11.01.2019 r.

Załączniki:
Pobierz plik (2019_wniosek_o_paliwo.pdf)wniosek871 kB

27 Finał WOŚP


27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Siedlisko 13 stycznia 2019 – hala sportowa

Program:
16:00 – Wielkie Morsowanie
16:15 – Występ przedszkolaków z Przedszkola Publicznego w Siedlisku
16:30 – Pokaz tańca towarzyskiego
17:10 – Występ zespołu Jutrzenka
17:30 – pokazy strażackie
17:45 – Taniec Zumba
18:30 – Występ zespołu Cortis
19:00 – Koncert akordeonistów z PSM w Nowej Soli
20:00 – Lampion do nieba

W przerwach pomiędzy występami odbędą się licytacje fantów:
- m.in. piłka z autografem Zbigniewa Bońka, gadżety PZPN, Voucher na 30 minutowy lot szkolny zapoznawczy z instruktorem nad Siedliskiem lub Wrocławiem,  Vouchery na usługi fryzjerskie, vouchery na wywóz nieczystości płynnych, karnet na 5 jazd konnych – Winny folwark, sofa, lampy, wazony, ozdoby kwiatowe, obrazy, gadżety WOŚP, …

Wśród atrakcji m.in.:
- wesoły klaun z balonami
- malowanie twarzy
- pokaz pierwszej pomocy OSP Siedlisko
- pokazy motocykli grupy Motozwierzyniec
- podstawowe badania medyczne ciśnienie, cukier
- kawiarenka (pajda chleba ze smalcem, kawa, herbata, pączki, ciastka)

Nad całością będzie czuwać własny sztab oraz 15 wolontariuszy z Gminy Siedlisko.

Sie ma :-):-

Dane adresowe

Urząd Gminy Siedlisko
Plac Zamkowy 6
67-112 Siedlisko

 

NIP: 925-10-03-012
REGON: 970770385

Dane kontaktowe

Tel. 68 388 32 11 lub 18
Fax. 68 388 32 18
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

BIP: bip.siedlisko.pl
WWW: siedlisko.pl

qrcode