QUEST HISTORYCZNY

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: niedziela, 02, czerwiec 2019 22:19
Adrian Dwojak

QUEST HISTORYCZNY
Rozpocznij wakacje aktywnym
i poznawczym czasu spędzaniem

Quest polega na odnalezieniu miejsc wyznaczonych na liście, przy jednoczesnym udokumentowaniu ich w formie zdjęć, które należy wykorzystać przy tworzeniu opowiadania, historyjki lub komiksu. Celem questu jest aktywne spędzanie wolnego czasu poprzez poznanie historii naszej gminy i promowanie jej zakątków. Trasa przeznaczona jest m.in. na wycieczkę rowerową, ale można ją pokonać również pieszo. Udział w queście może wziąć każdy, pod warunkiem, że ma ukończone 18 lat lub znajduje się pod opieką osoby dorosłej.

Pierwszy etap questu polega na wykonaniu zdjęcia każdego odnalezionego miejsca z listy w celu potwierdzenia przebycia szlaku.

Drugi etap questu polega na stworzeniu:

·         kroniki ze zdjęciami,

·         historyjki,

·         lub komiksu,

może być to np. opis wybranej miejscowości + załączenie do wybranej formy-  zdjęć potwierdzających odnalezienie miejsc znajdujących się w danej miejscowości,

·         opowiadanie o ciekawym zdarzeniu związanym z Gminą Siedlisko.

 

Pamiętaj!!Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie dwóch etapów questu!!!

Jesteś gotowy?

To do dzieła!!

START

Na rozgrzewkę udaj się w okolice wąwozu nieopodal centrum Siedliska i odszukaj pozostałości dawnego mostku, którym przez dziesiątki lat przechodziły kondukty pogrzebowe z kościoła w kierunku cmentarza. Po odnalezieniu mostka zrób zdjęcie.

1.       Twoim pierwszym zadaniem jest odnalezienie Pomnika poległych w I wojnie światowej, który znajduje się przy kościele p.w.  NNMP. Gdy odnajdziesz pomnik, zrób zdjęcie.

2.       Kolejne zadanie polega na odnalezieniu pozostałości po wieży na wzgórzu Adelajdy. Gdy odnajdziesz miejsce, w którym znajdują się pozostałości, zrób zdjęcie.

3.       Następnie kieruj się w stronę Pięknych Kątów. Twoje kolejne zadanie polega na odnalezieniu komina, który stanowi pozostałości po dawnej gorzelni. Gdy dostrzeżesz ten komin, zrób zdjęcie.

4.       Po zrobieniu zdjęcia , kieruj się w stronę Różanówki, tam przy drodze po prawej stronie znajduje się skupisko pięciu pomnikowych dębów. Odszukaj je i zrób zdjęcie.

5.       Następnie kieruj się w stronę Dębianki, ponieważ kolejne zadanie polega na odnalezieniu budynku, w którym kiedyś mieściła się szkoła. Po drodze możesz podziwiać w oddali Bytom Odrzański. Po odnalezieniu tego budynku zrób zdjęcie.

6.       W Dębiance znajduje się plac zabaw, w którym możesz odpocząć .

7.       Po odpoczynku kieruj się w stronę Kierzna. Po drodze po prawej stronie Twoim oczom ukaże się Radocin, który niegdyś był niewielkim folwarkiem założonym prawdopodobnie w II połowie XIX w., wchodził on w skład majątków ziemskich rodziny von Schonaich. Po 1945 roku w gospodarstwie powstał zakład rolny, który podlegał Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu w Dębiance.

8.       Twoim kolejnym zadaniem jest odnalezienie Rowu Krzyckiego, gdzie przez kilka dni na jego  linii przebiegała linia frontu. Rów ten znajduje się w Kierznie. Po odnalezieniu tego mostu zrób zdjęcie.

9.       Następnie kieruj się w stronę centrum miejscowości, ponieważ Twoje kolejne zadanie polega na odnalezieniu przedwojennej gospody, która w późniejszym czasie pełniła również funkcje świetlicy. Po odnalezieniu tej gospody, zrób zdjęcie.

10.   Kolejnym przystankiem questu są Bielawy, w których Twoim pierwszym zadaniem jest odnalezienie pozostałości po pomnikach, które znajdują się w pobliżu sklepu spożywczego. Gdy odnajdziesz pozostałości po pomnikach zrób zdjęcie.

11.   Drugim zadaniem do wykonania  w Bielawach jest odszukanie pozostałości po młynie, który kiedyś funkcjonował w miejscowości. Po odnalezieniu pozostałości po tym młynie należy zrobić zdjęcie.

12.   Po wykonaniu zadań w Bielawach Twoim kolejnym przystankiem będzie Różanówka. Na rozwidleniu dróg kieruj się w prawo w stronę centrum miejscowości, ponieważ Twoim kolejnym zadaniem jest odnalezienie krzyża, który jest dawnym pomnikiem żołnierzy poległych na frontach I wojny światowej pochodzących z Różanówki i okolic. Gdy odnajdziesz ten krzyż, zrób zdjęcie.

13.   Następnie kieruj się w stronę Borowca, ponieważ Twoim kolejnym zadaniem jest odnalezienie budynku dawnej szkoły, która funkcjonowała we wsi do początku lat 90 XX w., a następnie została przeniesiona do szkoły zbiorczej w Siedlisku. Na miejscu dawnej szkoły obecnie znajduje się Kościół.  Po odnalezieniu Kościoła zrób zdjęcie. 

14.   Po zrobieniu zdjęcia znajdź nieopodal usytuowany plac zabaw gdzie możesz odpocząć i zebrać siły przed dalszą częścią trasy.

15.   Kolejnym punktem trasy jest wieś Zwierzyniec, jest to osada leśna powstała prawdopodobnie w średniowieczu. W 1844 r. wieś zamieszkiwało 177 osób w 23 gospodarstwach, znajdował się tu królewski rewir leśny z leśniczówką.

16.   Na końcu wsi znajduje się mostek nad Rowem Krzyckim z niego kieruj się w lewo w stronę  Siedliska, ponieważ masz tam do wykonania jeszcze kilka zadań.

17.   Po dotarciu do Siedliska Twoim pierwszym zadaniem będzie odnalezienie  głazu znajdującego się na cmentarzu, który określany jest jako pomnik żołnierza. Gdy odnajdziesz ten głaz, zrób zdjęcie.

18.   Twoim ostatnim zadaniem jest odnalezienie Mauzoleum Wandy von Schonaich, znajdujące się na Placu Zamkowym, które po śmierci swojej matki Carl Ludwig Erdmann polecił wznieść. Po odnalezieniu tego Mauzoleum zrób zdjęcie.

                Po wykonaniu dwóch etapów questu- zdjęć oraz wybranej formy opisu (kroniki ze zdjęciami, historyjki, komiksu, opowiadania), gotowy projekt należy złożyć w Urzędzie Gminy w Siedlisku do 15.08.2019r., osobiście, pocztą lub mailowo.

 

Powodzenia!!!