ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb)

i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Siedlisko informuje, że zgodnie z art. 3, ust. 3, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Gmina zobowiązana jest do powadzenia ewidencji:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

W celu aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Siedlisko posiadających zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie, o wypełnienie zgłoszenia i niezwłocznie dostarczenie do Samorządowego Zakładu Budżetowego w Siedlisku, Urzędu Gminy w Siedlisku lub sołtysów w terminie do 31 sierpnia 2016 roku.

Gmina Siedlisko celem wywiązania się z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli wszystkich istniejących na terenie gminy zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zakres kontroli zgodny będzie z ww. wymogami określonymi w ustawie.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przebywania na terenie swojej nieruchomości w trakcie kontroli, celem wskazania lokalizacji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przedstawieniem dokumentu potwierdzającego regularne opróżnianie zbiorników.

Do powyższej kontroli przystąpimy z dniem 19 września 2016 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w Samorządowym Zakładzie Budżetowym ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko, Urzędzie Gminy Siedlisko Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, u sołtysów oraz na stronie internetowej: www.szbsiedlisko.pl, www.siedlisko.pl, www.bip.siedlisko.pl.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylanie się od obowiązków, właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

Wójt Gminy Siedlisko

/-/ Dariusz Straus

Załączniki:
Dostęp do URL (http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugsiedlisko/system/pobierz.php?plik=druk_ewidencja.dot&id=779&stats=true)Druk ewidencja0 kB

Dane adresowe

Urząd Gminy Siedlisko
Plac Zamkowy 6
67-112 Siedlisko

 

NIP: 925-10-03-012
REGON: 970770385

Dane kontaktowe

Tel. 68 388 32 11 lub 18
Fax. 68 388 32 18
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

BIP: bip.siedlisko.pl
WWW: siedlisko.pl

qrcode