Dotacja celowa na realizację zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: środa, 13, styczeń 2016 20:50
Michał Szymczak

Wójt Gminy Siedlisko uprzejmie informuje mieszkańców, iż w 2016 roku można skorzystać z dotacji celowej na realizację zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Siedlisko. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Osoby ubiegające się o uzyskanie dofinansowania ww. kosztów winny złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Siedlisku, Pl. Zamkowy 6 o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest do dnia 31 marca 2016 r.